logo
telefony

Powiedz znajomemu o analizie matematycznej!
Nazwa działuCenaOkres działania
Całki oznaczone
  • Ogólne I
  • Ogólne II
  • Ogólne III
  • Ogólne IV
  • Całkowanie przez części I
  • Całkowanie przez części II
  • Całkowanie przez podstawienie I
  • Całkowanie przez podstawienie II
  • Całkowanie przez podstawienie III
50 zł6 miesięcy
Kup więcej

 

Objerzyj przykładową lekcję z działu
Całki oznaczone

przykładowa lekcja

  

  

Całki oznaczone

Informacje dodatkowe do lekcji

(w znacznym stopniu mogą się przyczynić do zrozumienia omawianych tematów oraz wpłynąć na poszerzenie wiedzy zdobytej w lekcjach on-line).


Całki oznaczone


Całki przedstawione w tym rozdziale mają za zadanie utrwalenie nabytych umiejętności całkowania z niewielkimi dodatkami. Do naszej całki nieoznaczonej dochodzą granice całkowania – górna i dolna. Na tym etapie nie będziemy jeszcze dokładnie wnikali o co tam dokładnie z tym chodzi (obrazowo przedstawi nam to najlepiej dział kolejny: Zastosowanie całek) skupimy się tylko i wyłącznie na samym sposobie rozwiązywania, albo raczej zapisywania całki oznaczonej. Poruszymy tematy zapisu granic w całkowaniu przez podstawienie oraz w całkowaniu przez części. Całki przedstawione w tych lekcjach mogą być nieco trudniejsze niż w lekcjach wcześniejszych, ale gwarantujemy, że po sumiennym rozwiązaniu zadań z lekcji wcześniejszych nie będzie z nimi żadnych problemów. Całki oznaczone to wstęp do zastosowania całek, zrozumienia wyznaczania pola obszaru, objętości brył oraz długości krzywych itp. Naszym zdaniem od tego rozdziału zaczyna się analiza matematyczna.

 

Przykładowe screeny zadań z działu całki oznaczone:

całki oznaczone - proste i arytmetyczne

całki oznaczone - całkowanie przez części

całki oznaczone - całkowanie przez podstawienie


Opracowując ten kurs mieliśmy na uwadze specyfikę zadań egzaminacyjnych. Kurs jasno pokazuje, jak zidentyfikować zadanie i skojarzyć z nim odpowiednią metodę obliczeń.

Zapraszamy do obejrzenia lekcji analizy matematycznej on-line: Całki oznaczone

 

Opracowując ten kurs mieliśmy na uwadze specyfikę zadań egzaminacyjnych. Kurs jasno pokazuje, jak zidentyfikować zadanie i skojarzyć z nim odpowiednią metodę obliczeń.

Zapraszamy do obejrzenia lekcji analizy matematycznej on-line: Całki nieoznaczone

  • Każdy dział zawiera jedną darmową lekcję.